Ny infrastrukturplan

Den nya infrastrukturplanen är positiv för Norrbotten.
Trafikverket har idag överlämnat sitt förslag till nationell plan för transport-systemet 2018-2029 till regeringen. Planen omfattar satsningar i väg- och järnvägsnätet för cirka 600 miljarder. ​I planen finns flera stora investeringar som är av stor betydelse för länets utveckling.

Förslaget omfattar bland annat:
• Norrbottniabanan, sträckan Umeå–Skellefteå, som en första delsträcka till Luleå.
• Investeringar i far-leden till Luleå hamn, den s.k. Malmporten.
• Kapacitetsförstärkningar på Malmbanan.
• Investeringar för att förbättra säkerheten och framkomlighet på E10:an i Norrbotten.

– Vi har under många år verkat tillsammans med flertalet andra aktörer för att få till stånd dessa investeringar och det är glädjande att de nu finns med i förslaget.  Framför allt Norrbottniabanan och investeringarna i Luleå hamn är av stor betydelse, inte minst för vår basindustri och därmed också för Sveriges och länets tillväxt, säger Sven-Erik Österberg Landshövding -Norrbotten.

Planen går ut på remiss under hösten och regeringen fattar beslut våren 2018.

Källa: LänsstyrelsenNorrbotten