Julfest PRO Älvsbyn

Utdelning av presentkort. Foto: Birgit E. Granström.

PRO Älvsbyn avhöll i år sin Julfest på Polar Hotell. Ett 60-tal
medlemmar hade hörsammat inbjudan och kommit till årets
avslutande träff. Till att börja med, avnjöts en god lunch i hotellets
matsal och gästerna lät sig väl smaka.

Efter lunchen fortsatte mötet med utdelning av de sed-vanliga
julgåvorna till Fluxens och Tärnstigens dagverksamheter och
äldreboendena på Nyberga och Ugglan.
Sedan var det dags för en stunds musikunderhållning med Janne
Martinsson, som spelade ett antal julsånger och ledde allsången i
några välkända melodier.

Därefter var det så dags för kaffet, glöggen och flera godsaker, som
hade dukats fram till gästernas fromma. När kaffet så hade förtärts,
informerade Lars Hedberg från PRO riks senaste styrelsemöte. Bland
annat om PROs kamp för att bankerna även i fortsättningen skall
hantera kontanter.

Festen avslutades med dragning av det försålda lotteriet med ett bra
prisbord. Som slutkläm så tackade ordförande Gottner Eriksson de
närvarande för detta år, önskade en GOD JUL och ett GOTT NYTT
ÅR och hälsade välkommen till nya aktiviteter nästa år.

Källa: PRO Älvsbyn