SD i Älvsbyn: ”Turismen har en stor potential”

SD:s fem första namn på listan till kommunvalet (siffran inom parentes anger respektive ­persons plats på partiets kommunlista); Donald Sundh (1), Roland Segergren (4), Monica Aidantausta (3), Harry Lindvall (5) och Orvo Hannlöv (2).

Rejäla satsningar på ungdomar, företagande, kultur och ­turism står högt på prioriteringslistan för Sverigedemokraterna, SD, i Älvsbyn.
    – Det handlar om att bevara och stärka välfärden i den egna hembygden genom positiva utvecklingsåtgärder, säger ­Donald Sundh, förstanamn på SD:s kommunfullmäktigelista, ledamot i SD-distriktets valberedning och en av dem som 2014 startade upp SD-föreningen i Älvsbyn.

Sverigedemokraterna vill ge en bredare bild av partiets arbete.

– Vi vill helt enkelt bli bättre på att visa vad partiet gör och att vi definitivt inte är ett enfrågeparti, betonar Orvo Hannlöv, andranamn på listan, ledamot i Älvsbyns kommunföretag AB, ersättare i kommunstyrelsen och känd lokal debattör.

Annars förknippas SD mest med invandrings- och migrationsfrågor.

– Den trenden vill vi bryta. För oss är alla, som sköter sig och genom arbete bidrar till samhället, välkomna. Det finns även flyktingar som behöver skydd i Sverige.

Bostadslöfte
SD tycker dock att svenska ungdomar hamnat i kläm och glömts bort i den politiska debatten.

– Därför vill vi stärka stödet för svenska ungdomar, hjälpa dem ut på arbetsmarknaden och till en egen bostad. Något är fel när 30-åringar fortfarande tvingas bo hemma, säger Donald, som föreslår att anställningar kombineras med löfte om en första bostad.

Vill förbättra företagsklimatet
Många i SD Älvsbyn är eller har varit aktiva inom näringslivet som företagare eller tjänstemän. Detta gör att även näringslivsfrågor blivit en hjärtefråga.

– Ska vi bevara välfärden är det viktigt att skapa ett gott företagsklimat. Det bör helt enkelt bli enklare att vara företagare i Älvsbyn och Sverige.

Fler turister för att gynna handeln
Kultur och turism är andra frågor som SD i vill satsa på.

– Det mesta finns redan. Kommunen är full av outnyttjade resurser, här finns en vacker natur, fina fiskevatten, utbyggd service och massor av utflyktsmål. Vi vill få fler turister att stanna i Älvsbyn. Storforsen är jättebra och lockar stora skaror besökare från när och fjärran men tyvärr är det många av dem som inte besöker centralorten. Fler turister på byn skulle gynna handeln. Turismen har en enorm potential. Vi måste bara bli bättre på att visa det som finns, påpekar Orvo.

Några av förslagen för ökad turism är:

• Gratis spinn- och flugfiske mellan järnvägsbron och älvbron.

• Digital informationstavla vid Turklövern med uppgifter om sevärdheter, shopping, upplevelser event och annat.

• Fler guider för personliga visningar av exempelvis Laver och andra intressanta utflyktsmål.

• Ställplatser, centralt, för husbilar och husvagnsekipage.

• Utbyggnad av Selholmens camping.

Fakta SD:
Sverigedemokraterna SD är ett socialkonservativt parti. Grundtanken är att åstadkomma en ideologisk kompromiss som kan ena folket genom en kombination av respekt för traditionella värden med demokrati och en grundläggande allmän välfärd till skydd mot sociala orättvisor.

Källa: SD i Älvsbyn